Κτηριακή Υποδομή

Η στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης Elpis Care είναι μία πρότυπη μονάδα φιλοξενίας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες η οποία δημιουργήθηκε με ιδία κεφάλαια και την συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. Βρισκόμαστε 900 μέτρα από τον Ισθμό της Κορίνθου, σε ένα χώρο 10 στρεμμάτων. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και η διαμόρφωση του προαύλιου χώρου είναι διαμορφωμένοι με βάση τις τελευταίες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ΑΜΕΑ. Οι συνθήκες υγιεινής και το επίπεδο φροντίδας που παρέχεται εξασφαλίζει μια άνετη και δημιουργική φιλοξενία των ατόμων στην στέγη μας.