Προσωπικό

Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Φροντίδα Elpis Care, έχει ως στόχο την άνετη, ευχάριστη αλλά και εποικοδομητική φιλοξενία ατόμων με Νοητική Στέρηση και Αυτιστικό Φάσμα. Με αυτή την αρχή ως πυξίδα επιλέξαμε το προσωπικό που στελεχώνει την μονάδα, το οποίο αποτελείται από:

• Νευρολόγος
• Παθολόγος
• Ψυχολόγο-Ψυχοθεραπευτή
• Εργοθεραπευτής / τρια
• Φυσιοθεραπευτή
• Ειδικευμένο Νοσηλευτικό Προσωπικό

Το προσωπικό που διαθέτουμε εκπαιδεύεται συνεχώς από επιστήμονες καταρτισμένους και έμπειρους στο χώρο των αναπτυξιακών διαταραχών (Νοητικής στέρησης αυτιστικού φάσματος και σύνδομο Down), μέσω σεμιναρίων που οργανώνονται από την στέγη μας αλλά και μέσω της παρατήρησης και ανατροφοδότησης (ανάδρασης) κατά την διάρκεια της εργασίας τους.