Τομείς Υποστήριξης

Το σύνδρομο Down (ή αλλιώς Τρισωμία 21 ή Τρισωμία G) περιγράφει μια χρωμοσωμική ανωμαλία, και αναφέρεται σε ένα σύνολο χαρακτηριστικών που σχετίζονται με παρεκκλίσεις στη σωματική διάπλαση, τη νοητική ανάπτυξη και την ψυχοκοινωνική εξέλιξή.

Τα άτομα με σύνδρομο Down έχουν στρογγυλό πρόσωπο, σχιστά μάτια, μικρή μύτη μεγάλη γλώσσα, κοντά δάκτυλα στα άκρα τους και χαμηλό ύψος

Συνήθως χαρακτηρίζονται από υποτονία καθώς επίσης μεγάλο ποσοστό χαρακτηρίζεται από καρδιακές ανωμαλίες. Η ένταση των μαθησιακών δυσκολιών ποικίλει από άτομο σε άτομο και παρουσιάζουν νοητική καθυστέρηση. Συνήθως δεν ξεπερνούν την ηλικία των 50 ετών.

O όρος «αυτισμός» προέρχεται ετυμολογικά από την ελληνική λέξη «εαυτός» και υποδηλώνει την απομόνωση ενός ατόμου στον εαυτό του. Ο αυτισμός εντάσσεται στην κατηγορία των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών. Αυτές οι διαταραχές χαρακτηρίζονται από σοβαρά ελλείμματα ταυτόχρονα, σε πολλούς τομείς της ανάπτυξης. Παρουσιάζονται ελλείμματα στην κοινωνική ανάπτυξη, ιδιόμορφη γλωσσική ανάπτυξη και περιορισμένα στερεότυπα ενδιαφέροντα.

Πιο συγκεκριμένα χαρακτηρίζονται από ελλειπείς κοινωνικές δεξιότητες, δυσκολεύονται ιδιαίτερα στη ανάπτυξη συναισθηματικών σχέσεων. Πολλές φορές υπάρχει απουσία βλεμματικής επαφής, καθώς και λόγου (ιδιόμορφη γλωσσική ανάπτυξη). Οι στερεότυπες κινήσεις χαρακτηρίζουν τα άτομα με αυτισμό καθώς επίσης και στερεότυπη συμπεριφορά με εμμονή και διατήρηση συγκεκριμένων συνηθειών τύπου «ιεροτελεστίας». Τέλος πιθανόν να έχουν αυτοκαταστροφική ή επιθετική συμπεριφορά καθώς επίσης υπερκινητικότητα και διάσπαση προσοχής.

Η «νοητική υστέρηση ή καθυστέρηση» (ΝΚ) χαρακτηρίζει άτομα με σημαντικά χαμηλό νοητικό επίπεδο (<70 IQ) καθώς και σημαντικά προβλήματα προσαρμογής σε καθημερινές δραστηριότητες. Τα άτομα με ΝΚ διακρίνονται σε εκπαιδεύσιμα (55-69 IQ), δηλαδή μπορούν να μάθουν να γράφουν ή να διαβάζουν όπως ένα παιδί τετάρτης τάξης δημοτικού καθώς και να παίζουν σχετικά ανεξάρτητα. Διακρίνονται σε ασκήσιμα (40-54 IQ), δηλαδή αναπτύσσουν ικανότητες νηπιαγωγείου και χρειάζονται επίβλεψη στην καθημερινότητά τους. Τέλος πιθανών να εμπίπτουν σε μια κατηγορία με σοβαρές δυσκολίες σε πολλούς τομείς και χρειάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό βοήθεια από τρίτους.